Lucia

Verhoog jezelf en je omgeving in frequentie door met energie te werken!

Het gaat om een creatieve opleiding omtrent bewustzijnsverruiming die vertrekt vanuit het gegeven dat alles energie is en dus alles veranderlijk is.

De tijd waarin we nu leven is bijzonder omdat we nu de kans krijgen ons bewustzijn te verruimen in een snel tempo. Dit transformatieproces heeft nood aan juiste informatie en ondersteuning.
Beswustzijnsverruiming kan tijdelijk allerlei "neveneffecten" hebben die een desoriënterend gevoel kunnen geven:

 • Het korte termijn geheugen dat niet meer goed werkt
 • Emotionele ups en downs
 • Oude patronen, gedragingen en overtuigingen die naar boven komen, maar niet meer "juist" aanvoelen
 • Een verhoogde gevoeligheid
 • Relaties en vriendschappen die niet meer matchen
 • Gevoel van heimwee, alsof je hier niet meer thuis hoort, diep verdriet, ...

We brengen via deze basisopleiding ons verhaal waarbij we geen onderricht geven vanuit boeken, maar vanuit ervaring, wijsheid en intuïtie. We delen onze tools die voor ons evolueren in een versneld tempo mogelijk maakten. Hier gaat het om doorleefde materie en universele kennis. Uitspraken als "Anderen zuigen mij leeg", "Ik doe zo mijn best en toch...", "Ik ben altijd zo Moe!" krijgen een andere betekenis in het Licht van energie

We doen dit door dieper in te gaan op o.a.:

 • Wat is energie?
 • Wat zijn eigenschappen van energie?
 • Onze energetische opbouw.
 • De twee energieën die alles op onze planeet beïnvloeden.
 • Het belang van werken met energie.
 • Enkele universele wetten.
 • De fundamenten van Lichtwerk.
 • Lichtwerk verrichten onder begeleiding.
 • Geleide meditatie.
 • Vraagstelling vanuit de groep.

Voor data en inschrijving van een workshop kan je naar onze agenda gaan.